N

  • Neutrinoer

    Neutrinoer er partikler, der næsten ikke vekselvirker med stof. »

  • Newtons love

    Newtons love beskriver, hvordan legemer reagerer på kraftpåvirkninger. »

  • Nordlys

    Nordlyset skyldes partikler fra Solen, der vekselvirker med atomerne højt oppe i Jordens atmosfære. »