6. januar 2022

Varmeenergi (termisk energi)

Grundbeskrivelse

Varmeenergi er den uordnede bevægelsesenergi (kinetisk energi) af atomerne i et legeme, luften eller en væske. Et legeme, der bevæger sig frit på en overflade eller igennem luften, påvirkes af en gnidningskraft som gør, at legemet til sidst ligger stille. Gnidningskraften gør, at legemets kinetiske energi omdannes til varme. Bevægelsesenergien er derfor ikke forsvundet, men er omdannet til kinetisk energi i de atomer eller molekyler, legemet består af.

For at skelne imellem bevægelsen af et legeme, vi kan se, og bevægelsen af atomerne, som vi ikke kan se, kaldes den første energiform mekanisk energi og den sidste form indre energi eller bare varme. Varme kan ikke omdannes til mekanisk energi uden at der sker andet i omgivelserne. Det er derfor, vi siger, at vi bruger energi, selvom energi ikke kan forsvinde. Energien er brugt, når den er omdannet til varme som ikke kan anvendes til arbejde.

Peter Ditlevsen