J

  • Jetstrømme

    Jetstrømme er smalle vindbælter, som ligger i 7-12 kilometers højde med meget høje vindhastigheder. »