Å

  • Årstider

    De skiftende årstider er en følge af, at Jordens omdrejningsakse hælder omkring 23º. »